Uw belasting aangifte is in goede handen!

Accountantskantoor Van Limborgh & Partners heeft ruime ervaring in het verzorgen van  aangiftes van diverse belastingsoorten, zoals de aangifte inkomstenbelasting, de aangifte vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting, dividendbelasting en erf- en schenkbelasting. Ook de hieruit voortvloeiende communicatie met de belastingdienst nemen wij voor onze rekening. Indien nodig maken wij bezwaar tegen aanslagen en corresponderen wij namens u met de belastingdienst.

Verzorgen en ontzorgen is ons motto!