Geen maatregel met punitief karakter

In een geschil voor Rechtbank Gelderland over de crisisheffing…

Aantal vakbondsleden daalt, maar minder snel

Het aantal vakbondsleden is het afgelopen jaar weer gedaald,…

Belemmeringsverbod Waadi ook voor vaste kracht

Op grond van de Waadi is elk beding, dat de totstandkoming…

Aanpassing Participatiewet: beschut werk en praktijkroute

Op 18 oktober is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel…

Geen ondernemer maar resultaatgenieter

Rechtbank Gelderland oordeelt dat een tandarts die jarenlang…